You are here

Chúng tôi hỏi là vì chúng tôi quan tâm

We Ask Because We Care

View this page in other languages:
English  | Español | Português | عربى | Kreyòl ayisyen | Shqip 

Hệ thống y tế UMass Memorial Health dành tâm huyết để cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho từng bệnh nhân của mình . Chiến dịch “Chúng tôi hỏi là vì chúng tôi quan tâm” là một cách để các bệnh nhân của chúng tôi kể cho chúng tôi nghe về bản thân của họ.

Chúng tôi hỏi quý vị — và tất cả các bệnh nhân của chúng tôi — các câu hỏi về chủng tộc, sắc tộc, ngôn ngữ, xu hướng tình dục, nhận dạng giới tính, tình trạng khuyết tật, và trình điều khiển xã hội của sức khoẻ để giúp chúng tôi biết rõ hơn về quý vị và có thể đáp ứng được các nhu cầu đặc hiệu của quý vị. 

Những điều quý vị chia sẻ với chúng tôi là riêng tư và được bảo vệ bởi luật lệ. Các thông tin này được giữ trong hồ sơ y bạ của quý vị.

Quý vị không bắt buộc phải trả lời các câu hỏi này. Việc trả lời là chọn lựa của quý vị. Chúng tôi hỏi các câu hỏi này là vì chúng tôi quan tâm đến quý vị và tất cả các bệnh nhân của chúng tôi.

Các câu trả lời cho các câu hỏi này cho chúng tôi thêm thông tin về dân số bệnh nhân đa dạng của chúng tôi và giúp chúng tôi cải thiện chất lượng chăm sóc của chúng tôi cho từng bệnh nhân.

 

Tại sao tôi hỏi các câu hỏi này?

Chúng tôi muốn bảo đảm rằng mỗi bệnh nhân có thể nhận được sự chăm sóc tốt nhất. Các câu hỏi này giúp chúng tôi:

 •  Hiểu rõ hơn về các bệnh nhân và cộng đồng của chúng tôi. Sức khoẻ của con người có thể bị ảnh hưởng bởi lý lịch cơ bản và danh tính. Chúng tôi càng biết nhiều về quý vị, chúng tôi càng có thể cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho quý vị.
 • Cung cấp các chương trình và dịch vụ để phục vụ quý vị tốt hơn, chẳng hạn như các dịch vụ cung cấp thông dịch viên và các dịch vụ y tế kỹ thuật số. Chúng tôi cân nhắc sự đa dạng của các bệnh nhân khi lập kế hoạch cho các dịch vụ y tế của chúng tôi . Ví dụ như, chúng tôi cần biết ngôn ngữ ưa chuộng của bệnh nhân để bảo đảm có đúng các dịch vụ biên phiên dịch mà bệnh nhân cần.
 • Giảm thiểu sự khác biệt trong chăm sóc và cải thiện chất lượng chăm sóc của chúng tôi. Bằng cách so sánh kết quả sức khoẻ của các nhóm bệnh nhân khác nhau, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn mình đã làm tốt ra sao trong việc đạt được mục tiêu đã đề ra là chăm sóc tốt nhất cho từng bệnh nhân. Việc hiểu được các kết quả này cho phép chúng tôi thay đổi cách thức cung cấp các dịch vụ chăm sóc, nếu cần.
 • Đạt các chuẩn mực yêu cầu của tiểu bang và liên bang. Thông tin cá nhân của quý vị không bao giờ được chia sẻ với chính quyền. Nhưng, cũng như tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác , chúng tôi tuân thủ các quy định để hiểu được các bệnh nhân mà giúp đỡ và cải thiện chăm sóc trong phạm vi toàn quốc .

 

Quý vị yêu cầu thông tin nào?

Chúng tôi hỏi tất cả các bệnh nhân của chúng tôi về các điều dưới đây:

 • Chủng tộc: Sự tự định dạng của một người thuộc về một hay nhiều nhóm xã hội khác nhau có thể được dựa trên thể chất, xã hội và/hay các đặc tính sinh học. 
 • Nền tảng dân tộc: nền tảng của một người được định nghĩa bởi quốc tịch, tổ tiên, di sản và các truyêǹ thống văn hoá. Các ví dụ bao gồm “người Việt nam” hoặc là “người Ghana.”
 • Sắc tộc : người gốc Tây ban nha ở Mỹ la tinh , người gốc Tây ban nha: một loại lý lịch sắc tộc đặc biệt – người ở nước Tây ban nha, người Cuba, người nước cộng hoà Dominica, người nước Mexico, người Puerto Rican, người ở Trung Nam Mỹ, và/hay văn hoá hoặc nền tảng dân tộc Tây ban nha khác . 
 • Ngôn ngữ: Loại ngôn ngữ mà bệnh nhân cảm giác sử dụng thoải mái nhất khi giao tiếp với nhân viên y tế.
 • Xu hướng tình dục: cách thức con người định nghĩa cảm xúc, sự lãng mạn và hấp dẫn giới tính với người khác.
 • Nhận dạng giới tính: cảm giác của con người về giới tính của bản thân mình. Cảm giác này đôi khi không khớp với giới tính hợp pháp của người đó. 
 • Giới tính qui định khi mới sinh: giới tính được chuyên gia lâm sàng qui định cho một người khi mới sinh.
 • Tình trạng khuyết tật: Bất cứ tình trạng thính giác, thị lực, nhận thức, tính di động, giao tiếp hoặc các khuyết tật khác có thể ảnh hưởng đến cách thức tiếp nhận sự chăm sóc.
 • Trình điều khiển xã hội của sức khoẻ: các yếu tố không lâm sàng như tiếp cận với thực phẩm dinh dưỡng , nhà ở chất lượng, phương tiện vận chuyển đáng tin cậy và sự ổn định tài chánh. Bởi vì tầm quan trọng của sức khoẻ, nhận dạng và giải quyết các trình điều khiển xã hội của sức khoẻ cho các bệnh nhân của chúng tôi hết sức chính yếu cho việc cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp sự chăm sóc tốt nhất cho từng bệnh nhânre.

Thông tin sẽ được chia sẻ ra sao?

Thông tin này được bảo mật . Chúng tôi chỉ dùng thông tin nếu cần thiết để cung cấp sự chăm sóc . Thông tin của quý vị luôn được bảo vệ. Hồ sơ y bạ của quý vị được bảo vệ bởi luật pháp .

 Học nhiều hơn về quyền lợi của bệnh nhân.

           

Nếu có câu hỏi mà quý vị không muốn trả lời thì sẽ như thế nào? Tôi có nhất thiết phải cung cấp thông tin này không?

Không. Việc trả lời các câu hỏi này là hoàn toàn tự nguyện. Quý vị có quyền chọn lựa cung cấp thông tin hay không. Chúng tôi hỏi quý vị để chúng tôi có thể phục vụ quý vị và tất cả các bệnh nhân đa dạng trong cộng đồng tốt hơn .  

Còn nếu tôi thấy thoải mái hơn khi cung cấp thông tin này mà không phải nói chuyện với người nào đó ?

Cổng thông tin bệnh nhân myChart của chúng tôi được tạo lập để cho phép chúng ta nhập dữ liệu cũng như cập nhật thông tin này .

Thăm cổng thông  tin myChart

Tìm hiểu thêm về myChart.