You are here

Preparing for Your Colon Procedure (Vietnamese)

Chuẩn bị kỹ càng cho nội soi đại tràng sẽ bảo đảm cho thủ thuật được tiến hành theo lịch hẹn. Các trang kế tiếp cung cấp câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp nhất của bệnh nhân . Để có thêm thông tin bổ sung về cuộc hẹn của quý vị hoặc các hướng dẫn chuẩn bị làm thủ thuật , vui lòng gọi số điện thoại xếp lịch hẹn tại số điện thoại 508-334-8036.

 Trước khi quý vị đến làm nội soi đại tràng hoặc bất kỳ thủ thuật nào, quý vị phải bảo đảm mình biết:

 • Tên của xét nghiệm hay thủ thuật.
 • Lý do quý vị được làm xét nghiệm hoặc là thủ thuật
 • Dự đoán kết quả ra sao và có ý nghĩa gì : Xem Các kết quả và Ung thư đại trực tràng
 • Khi nào và bằng cách nào quý vị có thể có được kết quả của thủ thuật: Xem Các kết quả và Ung thư đại trực tràng
 • Nguy cơ của chúng ta và lợi ích của xét nghiệm hay thủ thuật
 • Các biến chứng hay tác dụng phụ có thể gặp hoặc là các biến chứng của thủ thuật
 • Xét nghiệm hoặc thủ thuật sẽ được thực hiện ở đâu và khi nào: Xem Bảng chỉ đường (đường dẫn đến bản đồ vị trí)
 • Ai sẽ là người thực hiện xét nghiệm hoặc thủ thuật và có những bằng cấp gì? Xem  Tìm một Bác sĩ (nhấp vào đường dẫn Bác sĩ tiêu hoá trong mục FAD)
 • Điều gì sẽ xảy ra nếu quý vị không làm xét nghiệm hay thủ thuật? Xem Tại sao tôi cần làm thủ thuật nội soi đại tràng?
 • Cân nhắc xem có xét nghiệm hay thủ thuật nào khác để thay thế không : Xem mục “Có xét nghiệm hay thủ thuật nào khác thay thế nội soi đại tràng mà vẫn cho kết quả tương tự ?”
 • Gọi cho ai sau khi làm xong xét nghiệm hay thủ thuật nếu có câu hỏi hay vấn đề gì (Nếu tình trạng cấp cứu: gọi 911.Nếu không phải cấp cứu, gọi cho các điều dưỡng của chúng tôi tại số điện thoại :508-334-6484, 508-334-8419 hay 774-442-2154
 • Quý vị sẽ trả cho xét nghiệm hay thủ thuật bao nhiêu và liệu bảo hiểm y tế của quý vị có chi trả chi phí này không (Liên hệ công ty bảo hiểm bằng cách gọi số điện thoại có trên mặt sau của thẻ bảo hiểm y tế .  Nhấn vào đây để có thêm thông tin về tư vấn tài chính . Nhấn vào đây để xem chi tiết tại mục Tiêu chuẩn của medicare về chi trả chi phí nội soi đại tràng.)

 

CÓ CÂU HỎI GÌ 

Nếu tình trạng cấp cứu y khoa, gọi 911

Đối với câu hỏi thêm thông tin bổ sung về cuộc hẹn của quý vị hoặc các hướng dẫn chuẩn bị làm thủ thuật , vui lòng gọi số điện thoại xếp lịch hẹn tại số điện thoại 508-334-8036, Thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. 

Đối với các câu hỏi lâm sàng/sức khoẻ hoặc các vấn đề trước hoặc sau thủ thuật: 

gọi điện thoại cho đội ngũ điều dưỡng từ thứ Hai đến thứ Sáu , 8 giờ sáng đến 4 giờ tối tại số 508-334-8419 (21 Eastern Avenue), 508-334-6484 (Memorial Campus), 774-442-2154 (University Campus) or 508-597-2233 (Southborough). 

Đối với các câu hỏi về cấp cứu (chỉ sau giờ làm việc), liên hệ tổng đài điện thoại chính của bệnh viện tại số 508-334-1000 và yêu cầu gặp điều dưỡng khoa tiêu hoá hay bác sĩ trực .