You are here

Understanding Your Colonoscopy Results (Albanian)

View this page in other languages:
English | عربى Español | Português

Të Kuptoni Rezultatet e Kolonoskopisë Suaj

Në përgjithësi, ju do të merrni informacion rreth rezultateve të procedurës suaj dy deri në tre javë më pas nëpërmjet MyChart, një telefonate ose letre. Nëse nuk keni dëgjuar asgjë pas tre javësh, telefononi ofruesin e kujdesit tuaj shëndetësor. Më poshtë janë disa pyetje të bëra më shpesh në lidhje me rezultatet tuaja.

Çfarë është një biopsi? Si mund ta marrë raportin?

Një biopsi është heqja e indit për ta ekzaminuar atë më nga afër. Ofruesi i kujdesit tuaj shëndetësor i gastroenterologjisë do të diskutojë se si të procedohet nëse është kryer një biopsi.

A do të më duhen takime ndjekëse?

Të gjithë rekomandohen të kthehen çdo 10 vjet për të përsëritur një kolonoskopi. Nëse jeni në rrezik më të lartë për kancer kolorektal (shih më poshtë), mund t'ju kërkohet të ktheheni çdo pesë ose shtatë vjet. Nëse rezultatet specifikojnë, ju mund të keni një kolonoskopi më shpesh. Nëse hiqet një polip ose merret një biopsi, mjeku juaj do t'ju drejtojë se si të vazhdoni.

Çfarë do të thotë nëse diktohet dhe/ose hiqet një polip?

Polipet mund të jenë parakanceroze, kanceroze ose aspak kanceroze (beninje). Nëse një polip hiqet gjatë kolonoskopisë tuaj, do të dërgohet në laborator për ekzaminim dhe ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor do t'ju kontaktojë me rezultatet.

A është normal që të diktohen polipe?

Është mjaft e zakonshme që polipet të gjenden dhe hiqen gjatë një kolonoskopie. Në përgjithësi, polipet e gjetura gjatë ekzaminimit rutinë janë beninje ose do të merrte më shumë se 10 vjet për t'u kthyer me natyrë kancerogjene.