You are here

Understanding Your Colonoscopy Results (Vietnamese)

Tìm hiểu kết quả nội soi đại tràng

Nói chung, quý vị sẽ nhận thông tin về kết quả thủ thuật trong hai đến ba tuần sau đó trên trang mạng myChart, qua cuộc gọi hay thư tín. Nếu sau ba tuần mà quý vị không nghe thông tin gì, hãy gọi bác sĩ của quý vị. Dưới đây là vài câu hỏi thường gặp liên quan đến các kết quả của thủ thuật.

Sinh thiết là gìLàm cách nào tôi nhận được kết quả sinh thiết?

Sinh thiết là cắt một mẫu mô để khảo sát thật sát sao. Bác sĩ chuyên khoa tiêu hoá sẽ bàn luận cách thức khảo sát mẫu mô, một khi việc sinh thiết đã được thực hiện.  

Tôi có sẽ cần các cuộc hẹn tái khám không?

Mỗi người được khuyến nghị lập lại nội soi đại tràng mỗi 10 năm. Nếu quý vị có nguy cơ bị ung thư đại trực tràng cao hơn (xem bên dưới), quý vị có thể được yêu cầu trở lại nội soi mỗi năm năm hay bảy năm . Nếu có kết quả cụ thể, quý vị có thể được yêu cầu nội soi đại tràng thường xuyên hơn. Nếu có một polyp được cắt bỏ hoặc một mẫu mô đã được sinh thiết, bác sĩ của quý vị sẽ chỉ dẫn cách xử lý mẫu mô ra sao.

Việc phát hiện và/hay cắt bỏ một polyp có ý nghĩa gì?

Polyp có thể là sang thương tiền ung thư , ung thư hay hoàn toàn không phải là ung thư (lành tính). Nếu polyp bị cắt bỏ trong quá trình nội soi đại tràng của quý vị, mẫu mô sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm, và bác sĩ của quý vị sẽ liên hệ với quý vị để thông báo kết quả.

Có phải việc phát hiện polyp khi nội soi là điều bình thường?

Việc phát hiện và cắt bỏ polyp khi nội soi đại tràng là điều khá phổ biến. Nói chung, các polyps được phát hiện trong qui trình sàng lọc thường qui, cho kết quả lành tính hoặc sẽ mất trên 10 năm để trở thành ung thư.