You are here

Hướng đi và bãi đậu xe

View this page in other languages:
English | Español | Português | Shqip | عربى | Kreyòl ayisyen 

Khuôn viên University

Để kết nối với toàn bộ các khuôn viên của Trung tâm y tế, hãy gọi số điện thoại: 508-334-1000.

Bãi đậu xe của Bệnh nhân/khách thăm sẵn có với việc tính phí theo giờ tại Gara phía Nam (trên đường Phía Nam).

Bãi đậu xe do người lái tự đậu

Bãi đậu xe do người lái tự đậu sẵn có ở hai địa điểm:

  • Gara phía Nam - Bãi đậu xe của Bệnh nhân/khách thăm có các lô từ tầng 1-4 cận kề với thang máy
  • Các lô của bãi đâu xe do người lái tự đậu Benedict – từ gara  phía Nam băng ngang đường Phía Nam 

Các bãi đậu xe do người lái tự đậu có thể chỉ tốn phí gia giảm với giá sàn hằng ngày còn 2 đô la, khi xe có giấy phép do tiểu bang cấp , được đặt ở nơi dễ tiếp cận.  Phí đậu xe ở bãi đậu xe của toà nhà Benedict được giảm tự động, khi quý vị trả tiền giữ xe tại máy trả phí ở tiền sảnh của bệnh viện, chính hoặcở phòng cấp cứu . Để nhận được mức giá giữ xe giảm phí ở bãi đậu xe đường phía Nam, quý vị hãy trình giấy cho phép đặu xe cho người thu phí trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày thường (ngoại trừ ngày lễ).

Với các câu hỏi về việc đậu xe cho bệnh nhân/khách thăm, hãy gọi số điện thoại 508-856-3630.

Bãi đậu xe có người giữ

Bãi đậu xe có người giữ xe luôn sẵn có với  giá sàn phí giữ xe hằng ngày (giá vé sàn giữ xe hằng ngày giảm còn 4 đô la cho người có giấy phép đậu xe do tiểu bang cấp phép,được đặt ở nơi dễ tiếp cận ) tại các địa điểm sau đây:

  • Bãi đậu xe cho toà nhà Remillard Family Pavilion (cổng vạ̀o chính) - 6 giờ sáng đến 6 giờ 30 chiều (Thứ Hai đến thứ Sáu , đóng cửa vào cuối tuần và các ngày lễ)
  • Bãi đậu xe cho Khoa cấp cứu mở cửa 24/7
  • Bãi đậu xe cho Toà nhà khám bệnh ngoại trú (ACC) từ 7 giờ sáng đến 6 giờ chiều (Thứ Hai -đến thứ Sáu)

Với các câu hỏi về việc đậu xe ở bãi xe có người giữ, hãy gọi số điện thoại 508-334-6546.

Địa chỉ: 

55 Lake Avenue North
Worcester, MA 01655
United States