You are here

Khuôn viên Memorial

View this page in other languages:
English | Español | Português | Shqip | عربى | Kreyòl ayisyen

 

Parking locations at Memorial Campus

 

Để liên lạc với toàn bộ các khuôn viên của Trung tâm y tế, hãy gọi số điện thoại 508-334-1000.

Bãi đậu xe tính phí từng giờ sẵn có dành cho bệnh nhân và khách thăm.

Bãi đậu xe do người lái tự đậu

Bãi đậu xe do người lái tự đậu sẵn có ở nơi đậu dành cho bệnh nhân và khách thăm,  nằm trên đường Belmont ; bãi đậu xe của toà nhà  Jaquith,nằm cạnh đại lộ Oak; và tại gara của toà nhà Peter Levine, thêm vào đó bên ngoài cũng có các lô đậu xe tại ngõ vào của toà nh̀à ở tầng 1, nằm cạnh đường Kendell . Chúng tôi cũng có phí đậu xe hằng ngày, giá sàn. Để có được việc tự đậu xe với giá sàn 3 đô mỗi ngày, vui lòng hỏi khoa quý vị khám bệnh hoặc là đội ngũ nhân viên của bãi đậu xe có người giữ tính phí, làm việc ở ngõ vào chính của bệnh viện hoặc ngõ vào phía Nam của bệnh việ,  vui lòng xem bên dưới giờ làm việc của nhân viên bãi đậu xe có người giữ.

Bãi đậu xe có người giữ

Bãi đậu xe có người giữ xe luôn  sẵn có với  giá sàn phí giữ xe hằng ngày (giá vé sàn giữ xe hằng ngày giảm còn 4 đô la cho người có giấy phép đậu xe do tiểu bang cấp phép,được đặt ở nơi dễ tiếp cận ) tại các địa điểm sau đây:

  • Ngõ vào chính -từ 5 giờ 30 sáng đến  8 giờ 30 tối, Thứ hai đến thứ sáu; từ 8 giờ sáng đến 8:30 tối, kể cả cuối tuần và ngày lễ
  • Ngõ vào phía Nam  -từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ hai đến thứ sáu; đóng cửa cuối tuần và ngày lễ

Với các câu hỏi về việc đậu xe cho bệnh nhân/khách thăm, hãy gọi số điện thoại 508-334-6546.

Địa chỉ: 

119 Belmont Street
Worcester, MA 01605
United States