Kampusi Hahnemann

View this page in other languages:
English | Español | Português | Tiếng Việt | عربى Creole 

 

Map of parking locations at the Hahnemann Campus

 

Për t'u lidhur me të gjitha kampuset e Qendrës Mjekësore, telefononi 508-334-1000.

Hyrja kryesore është në pjesën e pasme të spitalit. Parkimi është në dispozicion me një tarifë të vogël në dy zona parkimi për vizitorë

Vetë-parkim I Aksesueshëm

Vetë-parkimi i aksesueshëm është në dispozicion në zonat e parkimit të pacientëve/vizitorëve Red, Center dhe Annex, të gjitha për një tarifë të reduktuar fikse ditore prej 3 $. Për të marrë një tarifë ditore fikse për vetë-parkim ju lutemi pyesni klinikën tuaj ose vizitoni ekipin e asistentëve të parkimit, valet, në Hyrjen Kryesore, Main Entrance. 

Për pyetje në lidhje me parkimin e pacientit/vizitorit telefononi 508-334-6546.

Parkim me Asistent (Valet)

Parkimi me valet është në dispozicion për një tarifë ditore fikse, një tarifë e reduktuar ditore prej 4$ është në dispozicion për ata me një pankartë të vlefshme për parkim të aksesueshëm të lëshuar nga shteti, në Hyrjen Kryesore (Main entrance), nga ora 6 am - 5 pm, nga e Hëna në të Premte, të mbyllur për fundjavë dhe festa.

Shënim: Kujdesi Emergjent nuk ofrohet në këtë kampus.

Adresa:

281 Lincoln Street
Worcester, MA 01605
United States