Khuôn viên Hahnemann 

View this page in other languages:
English | Español | Português | Shqip | عربى | Creole

ể liên lạc với toàn bộ các khuôn viên của Trung tâm y tế, hãy gọi số điện thoại 508-334-1000.

Ngõ vào chính ở cống sau của bệnh viện. Bãi đậu xe có sẵn với chi phí thấp ờ cả hai bãi đậu xe cho khách thăm

Bãi đậu xe do người lái tự đậu

Bãi đậu xe do người lái tự đậu sẵn có ở nơi đậu dành cho bệnh nhân và khách thăm màu Đỏ, khu Trung tâm và khu Phụ cận, tất cả đều được giảm giá để có giá sàn là 3 đô mỗi ngày. Để có được giá đậu xe giảm còn giá sàn mỗi ngày, vui lòng hỏi khoa khám bệnh hoặc đi thăm đội ngũ nhân viên ở bãi đậu xe có người giữ ở ngõ vào chính.

Với các câu hỏi về việc đậu xe cho bệnh nhân/khách thăm, hãy gọi số điện thoại 508-334-6546.

Bãi đậu xe có người giữ

Bãi đậu xe có người giữ xe luôn  sẵn có với  giá sàn phí giữ xe hằng ngày, giá vé sàn giữ xe hằng ngày giảm còn 4 đô la cho người có giấy phép đậu xe do tiểu bang cấp phép,được đặt ở nơi dễ tiếp cận, tại Ngõ vào chính,từ 6 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Thứ hai đến thứ sáu; đóng cửa cuối tuần và ngày lễ 

Ghi chú: Không có chăm sóc cấp cứu ở khuôn viên này.

Địa chỉ: 

281 Lincoln Street
Worcester, MA 01605
United States